V posledných dňoch evidujeme zvýšený nárast podvodných volaní zo slovenských čísel v anglickom jazyku, ktorých cieľom je vylákať od vás peniaze alebo osobné, prípadne bankové údaje. Ide o falošné volania s ukradnutou identitou skutočných čísel. Odporúčame takéto volania okamžite ukončiť, nereagovať na ne, a tiež zvážiť spätné volanie na zmeškané hovory z neznámych čísiel.

Vyskúšaj zadarmo v appke

Marketingový súhlas partneri

Späť

Súhlasím so zasielaním marketingových ponúk partnerov spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. s využitím prevádzkových a lokalizačných údajov

Súhlasím, aby Poskytovateľ Osobné údaje Účastníka (vrátane prevádzkových údajov a lokalizačných údajov vzťahujúcich sa na telefónne číslo pridelené Poskytovateľom na základe Zmluvy/Zmlúv a cookies) spracúval a uchovával počas doby trvania zmluvného vzťahu k danému telefónnemu číslu na účely marketingu služieb, produktov a ponúk partnerov Poskytovateľa a na zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou a Účastník zároveň súhlasí s tým, že ho Poskytovateľ bude o nich informovať prostredníctvom SMS, elektronickej pošty alebo iným podobným spôsobom. Tento súhlas nadobúda účinnosť momentom uzatvorenia Zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom. Účastník má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.